Sabine Karg

Sabine Karg

Rådgiver, forsker og kreativ formidler

  • akkvisitation af ekstern finansiering af nationale og internationale projekter
  • videnskabelig og populær formidling af forskningsresultater
  • prøveudtagning til naturvidenskabelige analyser på alle arkæologiske udgravninger
  • analyse af botaniske fund fra alle arkæologiske udgravninger

CV Sabine Karg