Priser

Analyser af plante fund fra arkæologiske udgravninger

• Første prøve 500 DKK inklusiv rapport

• Alle videre analyser efter aftale

Foredrag

2500 DKK plus kørselsudgifter (evt. overnatning)

Rådgivning i forbindelse med akkvisition af ekstern finansiering af nationale og internationale projekter

Efter aftale.